Site Overlay

Badania

Poniżej załączamy opracowane wersje elektroniczne raportów.

Badanie 1 – Ocena aktualnego stanu kształcenia zawodowego i pracy osób osadzonych w zakładach karnych  w kontekście pozyskania przez pracodawców wykwalifikowanych zawodowo
i kompetentnych pracowników oraz potrzeb szkoleniowych w poszczególnych branżach.

Badanie 2 – Ocena szkoleń i kursów zawodowych organizowanych dla osadzonych w ZK w kontekście ich rozwoju zawodowego i osobistego w ocenie wychowawców penitencjarnych, psychologów oraz osadzonych i wśród ich pracodawców.

Badanie 3 – Ocena szkoleń i kursów zawodowych organizowanych dla osadzonych w kontekście ich współpracy z pracownikami i współpracownikami.

Badanie 4 – Analiza postaw przedsiębiorców zatrudniających osadzonych w kontekście ich integracji zawodowej oraz potrzeb i wymagań rynku pracy.