Aktualności

10.03.2020

Powiadomienie

dot. konferencji „NOWY DIALOG szkolenie
i zatrudnianie osób pozbawionych wolności – nowoczesny model readaptacji społecznej”

W związku z pojawieniem się w Polsce zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się w kraju Koronowirusa 2019-nCoV i stosując się do zaleceń  Głównego Inspektoratu Sanitarnego organizatorzy tj. Pracodawcy Ziemi Lubelskiej w porozumieniu z Centralnym Zarządem Służby Więziennej oraz Stowarzyszeniem POSTIS w Lublinie, postanawiają przenieść termin konferencji – pt. „NOWY DIALOG szkolenie
i zatrudnianie osób pozbawionych wolności – nowoczesny model readaptacji społecznej”
, planowanej na 2 kwietnia 2020 roku, w trosce o bezpieczeństwo zaproszonych uczestników.

Nowy termin konferencji planowany jest na wrzesień 2020 roku.

Wszystkich zaproszonych Gości powiadomimy o nowym terminie konferencji mailowo lub listownie. Ponadto nowy termin konferencji zostanie podany w komunikacie na stronie internetowej:  http://nowydialog.pl/

01.08.2019 r.

W dniach  od 1 do 8 sierpnia  2019 r. kolejny zespół  ekspertów  do spraw  koncepcyjno-technicznych   prowadzi  prace nad narzędziami badawczymi  do projektu Nowy Dialog – badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych”. W skład zespołu wchodzi konsultant metodyczny i grafik.  Zespól koncepcyjno-techniczny wspomaga pracę ekspertów  opracowujących  od 18 lipca br. metodologię badań i narzędzia badawcze.
05.08.2019 rZ A P Y T A N I E  O F E R T O W E nr 03/D/2019  dot. przeprowadzenia badań ankietowych-sondażu diagnostycznego PAPI i wywiadu telefonicznego CATI wśród pracodawców.
05.08.2019 r.   Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E nr 04/D/2019  dot. przeprowadzenia badań ankietowych-sondażu diagnostycznego PAPI  wśród współpracowników osób osadzonych.
06.08.2019 r. Informacja o wybranych wykonawcach w ramach zakończonego postępowania nr  01/D/2019 dot.  przeprowadzenia badań ankietowych-sondażu diagnostycznego PAPI  wśród osób osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności dostępna jest na stronie  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197191

18.07.2019
W dniu 18 lipca br. rozpoczęły się prace zespołu ekspertów nad opracowaniem metodologii badań i narzędzi badawczych projektu ” Nowy Dialog – badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych”. Prace ekspertów rozpoczynają cykl zadań w projekcie, którego celem jest zwiększenie udziału partnerów społecznych w kształtowaniu strategii  dostosowania kształcenia i szkolenia zawodowego  do potrzeb rynku pracy  osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych  poprzez przeprowadzenie czterech  badań  o zasięgu ogólnopolskim.