Konferencja

Pracodawcy Ziemi Lubelskiej wraz z Centralnym Zarządem Służby Więziennej oraz Stowarzyszeniem POSTIS mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencje pt. „NOWY DIALOG szkolenie i zatrudnianie osób pozbawionych wolności – nowoczesny model readaptacji społecznej”, która odbędzie się 2 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00 w Hotelu Polskiego Związku Motorowego, ul. Bolesława Prusa 8, 20-064 Lublin. 

Konferencja jest realizowana w ramach projektu „NOWY DIALOG- badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych” POWR.02.20.00-000009/18 Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Potwierdzeniem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: “Zapisz się na konferencję

Dane do kontaktu: projektnowydialog@gmail.com tel. 660199445

Zgłoszenie należy wysłać do dnia 16.03.2020 r. do godz. 15.00

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY MEDIALNI