Ogłoszenia

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E nr 01/R/2020 na usługi opracowania raportów końcowych z badań w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane . przeprowadzeniem badań ankietowych – sondażu diagnostycznego PAPI wśród wychowawców penitencjarnych i psychologów

Dokumenty do pobrania:

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane  przeprowadzeniem badań ankietowych – sondażu diagnostycznego PAPI wśród osób osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności

Dokumenty do pobrania:


Załącznik nr 1


Załącznik nr 2


Załącznik nr 3